bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych


Dostęp do informacji publicznej na wniosek zainteresowanego

Udostępnienie informacji publicznych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wieluniu odbywa się na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112 poz.1198) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 17 maja 2002r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67 poz.619).
Informacja publiczna , która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniona na wniosek.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej składany jest w formie pisemnej .

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Osobą uprawnioną do udostępnia informacji publicznych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wieluniu jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu.

Druki do pobrania:

 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJOpublikował: Karol Śmigiel
Publikacja dnia: 09.01.2012
Podpisał: Karol Śmigiel
Dokument z dnia: 09.01.2012
Dokument oglądany razy: 6 753