bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

 ROZPORZĄDZENIE NR 1 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W WIELUNIU z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zarządzenia dodatkowego odstrzału sanitarnego dzików na terenie obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze powiatu pajęczańskiego)

 Protokół pozyskania dzika w ramach odstrzału sanitarnego (OS) zarządzonego na podstawie Rozporządzenia Nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Wetertynarii w Wieluniu z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zarządzenia dodatkowego odstrzału sanitarnego dzików na terenie obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze powiatu pajęczańskiego (Dz. Urz. Woj. Łódz. z dnia 27 listopada 2023 poz. 9639)

 Protokół pozyskania dzika w ramach odstrzału sanitarnego zarządzonego na podstawie Rozporządzenia Nr 12/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików w województwie łódzkim (Dz. Urz. Woj. Łódz. z dnia 4 kwietnia 2023 poz. 2820)

Protokół pozyskania dzika w ramach planu łowieckiego – do wniosku o wypłatę ryczałtu

 Rozporządzenie Nr 12/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego (Dz. Urz. Woj. Łódz. z dnia 4 kwietnia 2023 poz. 2820)

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia w 2023 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” (Dz. U. z 2023 r. poz. 517)

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik

 ZWALCZANIE AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ w UE - Kluczowa rola myśliwych

 Film instruktażowy dla myśliwych i leśników "Afrykański Pomór Świń Bioasekuracja"Opublikował: Karol Śmigiel
Publikacja dnia: 06.04.2023
Podpisał: Karol Śmigiel
Dokument z dnia: 06.04.2023
Dokument oglądany razy: 7 083