bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.09.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana numeru konta rachunku bankowego

OPŁATA SKARBOWA

Opłatę Skarbową za dokonanie czynności urzędowych tj wydanie zaświadczeń, zezwoleń, decyzji oraz niektórych dokumentów należy wnosić na konto Urządu Miejskiego w Wieluniu

Urząd Miejski w Wieluniu
ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku
Nr 90 8980 0009 2023 0026 4415 0001

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą: dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia

ZAŚWIADCZENIA

1) zaświadczenie wydawane w
interesie publicznym
2) zaświadczenie wydawane na
podstawie przepisów o hodowli
zwierząt gospodarskich
3) potwierdzenie złoŜenia podania
oraz innych dokumentów składanych
w sprawach indywidualnych z
zakresu administracji publicznej

Stawka 17 zł

DECYZJE

Stawka 10 złOpublikował: Karol Śmigiel
Publikacja dnia: 19.09.2012
Podpisał: Karol Śmigiel
Dokument z dnia: 09.01.2012
Dokument oglądany razy: 3 478