bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu informuję, że 17 grudnia br. opublikowane zostało Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2249 z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.
Zmiany regionalizacji w woj. łódzkim dotyczą zniesienia obszaru objętego ograniczeniami III w powiatach sieradzki, wieruszowskim i wieluńskim i zmiany na obszar objęty ograniczeniami I.
Rozporządzenie obowiązuje od 18 grudnia 2021 r.

 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2249 z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

 Plan bezpieczeństwa biologicznego gospodarstwa do 300 sztuk średniorocznie.

 Plan bezpieczeństwa biologiczengo gospodarstwa powyżej 300 sztuk średniorocznie.

 Wytyczne praktyczne wdrożenie zasad spełniania wymagań bioasekuracji.

 INFORMACJA DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE W SPRAWIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO .

 Jak chronić stado przed ASF.Opublikował: Karol Śmigiel
Publikacja dnia: 20.10.2021
Podpisał:
Dokument z dnia: 20.10.2021
Dokument oglądany razy: 3 740